Toriteny Alahady 25 Martsa 2018 : Sampankazo

Fahatsiarovana ny nidiran’ny Tompo tao Jerosalema

Ry havana, azo lazaina fa an-tsitrapo tokoa no nandehanan’i Jesoa tao Jerosalema satria hatramin’izay dia nikasa ny hisambotra azy foana ny olona fa tsy nahazo azy. saingy eto kosa dia Izy mihitsy no nanolo-tena hiditra ao Jerosalema ary tsy natahotra hosamborina ary tao anatin’izay no nilazany fa Mpanjaka Izy. Ny antony nandravany ny tao an-tempoly dia ny mba hampitodika ny olona any Aminy satria Izy no mpanelanelana antsika amin’Andriamanitra Ray. Ary ny antony nilazany hoe : « Ravao ity Tempoly ity fa ho atsangako indray afaka hateloana » dia hanehoany amintsika fa samy manampy antsika ho tonga any an-danitra na ny Fiangonana na Izy, saingy Izy irery ihany kosa no afaka mamonjy antsika fa tsy ny Fiangonana.

Lesona roa ary no hozaraina amintsika androany :

  • Ny fihetsiky ny mpianatra manoloana ny fisamborana an’i Jesoa

Diso fanantenana ny mpianatra satria natoky loatra (suite…)

Continuer la lecture Toriteny Alahady 25 Martsa 2018 : Sampankazo