Vavaka fangatahana fandriampahalemana

Ry Andriamanitra Rain'ny Famindram-po ô, Noharianao ho iray Fianakaviana Aminao izahay, ary tsimbininao hatrany, hiadana sy ho finaritra. Tsy nahay namaly fitia anefa izahay indrisy, fa nanalavitra anao, ka latsaka…

Continuer la lecture Vavaka fangatahana fandriampahalemana