Hetsika

Recollection VAHATRA – Alahady 06 Marsa 2016

Recollection VAHATRA – Alahady 06 Marsa 2016

Niaraka tamindry Masera tao amin’ny Compassion.

Recollection VAHATRA

Recollection VAHATRA

Ny fietahana masina izay natao dia fotoana iray natao hahatsara ny fifandraisana amin’i Jesoa.

Nandritra ny vanim-potoana Karemy dia lasa tany amin’ny mangingiana tany an’efitra i Jesoa. Fakana tahaka Azy izao ataontsika izao, hihaona aminy ary koa mba hivavaka sy handini-tena, hanana fiadanam-po ary koa filaminana.

Ao anatin’ny Karemy dia misy zavatra ampitain’I Jesoa amintsika:

 1. Vavaka: atao any amin’ny mangingina, mandray an’I Jesoa ao am-po sy mihaino azy.
 2. Manao asa soa : fahaizana mizara izay ananana
 3. Mifady hanina: ahena ny sakafo hanina; ka omena olona izany.

Ny olona any ivelany no anaovana asa soa fa tsy ny ao an-trano mba ho tena onitry ny karemy.

Ny fietahana masina natao dia niompana tamin’ny Vavaka sy fahanginana.

Fianarana hira hitarika hivavaka ho an’ny hafa, ho an’ny ray aman-dreny, ho an’ny iray tampo, mba hazoto hatrany amin’ny asa soa ka tsy ho menatra ny hanohy ny asan’I Jesoa.

Fanazana ny atao hoe famindram-pon’Andriamanitra azo avy amin’ny alalan’ny asa fitiava-namana.

[Best_Wordpress_Gallery id= »3″ gal_title= »Vahatra »]

Recollection TAFIKA

ALAHADY 28 FEBROARY 2016

RECOLLECTION TAFIKA SY NY VONA NIARAHANA TAMIN’I MASERA ELSIE:

                Tantara kely no nanombohan’I Masera ny fotoana : nisy olona telopolo taona nivavahana hono, angamba efa an-kilao maro ny Komonio lany, ny Toriteny tao am-piangonana hatrizay anefa tsy misy tadidy ary nilaza koa izy fa tsy nisy vokany teo amin’ny fiainany akory izany rehetra izany ; nisy olona hafa koa efa telopolo taona nanambadiana, nilaza izy fa tsy tadidiny ny sakafo nokarakarain’ny vadiny hatrizay fa kosa ny hitany dia velona tsara izy ankehitriny. Toy izany ny vavaka, raha tsy ampy vavaka manko isika dia tsy ho vita izay tokony atao.

Soeur Elsie

Soeur Elsie

 

Maro ny karazam-bavaka azo atao fa ny natoron’i Masera antsika dia:

-ny vavaka hariva (amin’ny fito ora hariva),

-ny fanaovana chapelet,

-ny famakiana Evanjely isam-pianakaviana.

Tsara koa raha vao mifoha isika dia mandamina ny fandaharam-potoantsika mandritra ny andro ary mametraka izany eo amin’I Jesoa avy eo.

Read More…

Vikaria Episkopaly Manodidina (VEM)

SABOTSY 27 FEBROARY 2016

Fifampiarahabana tratry ny taona Vikaria Episkôpaly Manodidina (VEM)

Fifidianana Filoha mpitantana & Birao VEM ilany Atsinanana

Natao teny Anjomakely Ambohipiadanana ny fotoana, natomboka tamin’ny Lamesa niarahan’ireo Pretra 12 mirahalahy ao amin’ireo distrika mandrafitra ny tapany atsinanana amin’ny VEM.

[Best_Wordpress_Gallery id= »1″ gal_title= »VEM-1″]

 

Natolotra tamin’ny fomba ofisialy ny fametraham-pialàn’ireo birao niandraikitra ny VEM teo aloha rehefa avy nankatoavin’ny Vikera episkôpaly.

Read More…

Fiofanana VALIA 21-02-2016

VAVAKA FANOMBOHANA

Ireo singa mamorona ny Vavaka Fanombohana ny Sorona Masina :

 • Hira fidirana
 • Fiarahabana
 • Fifonana
 • Voninahitra anie
 • Vavaka fanombohana

Ireo dia manana endrika Fanokafana sy Fampidirana

Ny Fiarahabana Apôstôlika dia iray ihany, ary tsy tokony hisy arahaba hafa atao intsony, toy izany koa amin’ny famaranana, ny Bénédiction Apostolique (tsy arahana veloma intsony).

FANOKAFANA: Procession : na fidirana.

 • Misy ny foto-kevitra ahafantarana ny miandry mandritra ny Lamesa

FAMPIDIRANA: Salutation Apostolique   :

 • Io ny fiarahabana ataon’ny Pretra
 • Manaraka izany ny fifonana
 • Avy eo arahina voninahitra (Gloria)

FANOMANANA: Préparation

Read More…

Fihatahana masina ho an’ny tanora

Fihatahana masina ho an’ny tanora

        Ny Alahady 22 Marsa dia hisy Recollection ho an’ny Tanora eto amin’ny Paroasy Masimbavy Anne Anjomakely, ka entanina ny tanora Katôlika rehetra izay liana fa tsy mialon-jafy ny Paroasy.

Fihatahana masina

Fihatahana masina

        Eny amin’ny Akany SOLOFO Ambatobevoka no anaovana izany, toerana tsy dia lavitra ny fiangonana, manomboka maraina, rehefa vita ny Lamesa voalohany  dia miara-miakatra eny daholo isika. Mitondra sakafo atoandro.

        Olona efa voatokana amin’ny fitaizana ny tanora no hitondra ny anjara birikiny ka tsy hanenina ianao satria zava-dehibe no ho azonao eny ka tongava!

        Hodinihina manokana ao ny fiainan’ny tanora amin’izao amin’ny ankapobeny, ny fiainana ara-pitiavana ary ny olana mety hoatrehin’ny tanora amin’izao fotoana.