Recollection TAFIKA

ALAHADY 28 FEBROARY 2016

RECOLLECTION TAFIKA SY NY VONA NIARAHANA TAMIN’I MASERA ELSIE:

                Tantara kely no nanombohan’I Masera ny fotoana : nisy olona telopolo taona nivavahana hono, angamba efa an-kilao maro ny Komonio lany, ny Toriteny tao am-piangonana hatrizay anefa tsy misy tadidy ary nilaza koa izy fa tsy nisy vokany teo amin’ny fiainany akory izany rehetra izany ; nisy olona hafa koa efa telopolo taona nanambadiana, nilaza izy fa tsy tadidiny ny sakafo nokarakarain’ny vadiny hatrizay fa kosa ny hitany dia velona tsara izy ankehitriny. Toy izany ny vavaka, raha tsy ampy vavaka manko isika dia tsy ho vita izay tokony atao.

Soeur Elsie
Soeur Elsie

 

Maro ny karazam-bavaka azo atao fa ny natoron’i Masera antsika dia:

-ny vavaka hariva (amin’ny fito ora hariva),

-ny fanaovana chapelet,

-ny famakiana Evanjely isam-pianakaviana.

Tsara koa raha vao mifoha isika dia mandamina ny fandaharam-potoantsika mandritra ny andro ary mametraka izany eo amin’I Jesoa avy eo. (suite…)

Continuer la lecture Recollection TAFIKA

Vikaria Episkopaly Manodidina (VEM)

SABOTSY 27 FEBROARY 2016

Fifampiarahabana tratry ny taona Vikaria Episkôpaly Manodidina (VEM)

Fifidianana Filoha mpitantana & Birao VEM ilany Atsinanana

Natao teny Anjomakely Ambohipiadanana ny fotoana, natomboka tamin’ny Lamesa niarahan’ireo Pretra 12 mirahalahy ao amin’ireo distrika mandrafitra ny tapany atsinanana amin’ny VEM.

[Best_Wordpress_Gallery id= »1″ gal_title= »VEM-1″]

 

Natolotra tamin’ny fomba ofisialy ny fametraham-pialàn’ireo birao niandraikitra ny VEM teo aloha rehefa avy nankatoavin’ny Vikera episkôpaly. (suite…)

Continuer la lecture Vikaria Episkopaly Manodidina (VEM)

Fiofanana VALIA 21-02-2016

VAVAKA FANOMBOHANA

Ireo singa mamorona ny Vavaka Fanombohana ny Sorona Masina :

  • Hira fidirana
  • Fiarahabana
  • Fifonana
  • Voninahitra anie
  • Vavaka fanombohana

Ireo dia manana endrika Fanokafana sy Fampidirana

Ny Fiarahabana Apôstôlika dia iray ihany, ary tsy tokony hisy arahaba hafa atao intsony, toy izany koa amin’ny famaranana, ny Bénédiction Apostolique (tsy arahana veloma intsony).

FANOKAFANA: Procession : na fidirana.

  • Misy ny foto-kevitra ahafantarana ny miandry mandritra ny Lamesa

FAMPIDIRANA: Salutation Apostolique   :

  • Io ny fiarahabana ataon’ny Pretra
  • Manaraka izany ny fifonana
  • Avy eo arahina voninahitra (Gloria)

FANOMANANA: Préparation (suite…)

Continuer la lecture Fiofanana VALIA 21-02-2016