Hetsika

Ny fivoaram-piainana (Recollection Avent 2017)

Nitarika ny fiatahana masina nataon’ny VONA sy ny TA.FI.KA teto amin’ny Paroasy i R.P. Pascal ANDRIANTSOAVINA ny Alahady 17 Desambra 2017 lasa teo. Ny fivoaram-piainana no nodinihina manokana tamin’izany ka toy izao manaraka izao ny famintinana izany.

Mahakasika ny olona manontolo: mahakasika ny ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, araka ny taratasy nalefan’ny Eveka dia lasa nikororosy fahana ny fiainan’ny malagasy nefa tokony hisondrotra hatrany ny fari-piainana. Nahoana anefa no izao ny zava-misy eo amin’ny fiainantsika?

Mizara 4 lehibe ny fifampizarana:

  • Ny fanabeazana no fototra ary isika RAD sy tanora dia voakasik’izany
  • Ny olona môdely araka ny Soratra Masina: Salômôna
  • Ny fivoaram-pivelomana, voalazan’ny Soratra Masina
  • Ny fivoarana ara-panahy

 

Raha te hahazo azy manontolo ianao dia araho ity rohy ity

 

 

FIVOARAM-PIAINANA

Ity vatsim-panhy ity dia fampianarana nataon’i R. P. Pascal ANDRIANTSOAVINA tamin’ny filan-kevitra pastoraly tamin’ny andron’ny VEM manodidina atsinanana tamin’ny Sabotsy 04 Novambra 2017 lasa teo.

“ Que le monde progresse tant qu’il veut, que toutes les branches des connaissances humaines se développent au plus haut degré, rien ne remplace la Bible, base de toute éducation” Goethe, écrivain.

Maro ireo fomba fiteny malagasy ahatsapana fa tsy nihanona amin’izay zavamisy ny Ntaolo fa niezaka mba hanana fiainana tsaratsara kokoa hatrany. Hoy indrindra izy “ny adala no toa an-drainy”. Mafy ary tsy mety izany hoe efa mba nivoatra ka hidina sy handrorona indray ka hoy izy “tsy mety raha nasondrotra ho rahona ka hidina ho ranonando indray” na efa nitraka ho tandroka ka hitsotsorika ho rambony indraylanja miakatra ny fiainanaaryaleo joko miha-solanga toy izay solanga miha-joko”.

Raha ireo ary no efa fomba fisainan’ny Ntaolo fahizany, maninona no mbola mikorosy fahana ihany ny fiainan’ny olona amin’ny lafiny rehetra ankehitriny? Nahoana no mbola toy izao hatrany no toerana misy ity firenentsika ity: fahantrana lalina, habadoana, herisetra isan-karazany…? Iza no homena tsiny? Andriamanitra ve? Hoy ny Ntaolo hoe “Zanahary tsy mitahy mandry” satria nomen’Andriamanitra antsika ny fitaovana rehetra ilaina hivoarana: saina, hery, fanahy… fa anjarantsika no mampiasa azy araky ny tokony ho izy.

Hoy ny ohabolana arabo hoe “Dieu nous donne des mains, mais il ne bâtit pas le pont”.

(araho ny rohy etsy ambany raha te hahazo ilay vatsim-panahy iray manontolo)

Fivoarampiainana ao amin’ny Baiboly

 

Collège Sainte Anne Anjomakely

Tonga teto amin’ny Sekoly Mb Anne Anjomakely ny Orange Solidarité Madagascar, ny 17 Janoary 2017, nizara « Tablettes » miisa 25 ho an’ireo mpianatry ny sekoly, mba hanampy azy ireo amin’ny fianarana sy hampianarana azy ireo ny teknolojia vaovao.

Fitaovana maro hafa koa no azo niaraka tamin’izany: Serveur Raspberry,Vidéo Projecteur, écran blanc, casque, power bank…, ary koa fampiofanana ireo mpampianatra sy ireo mpianatra ao amin’ny kilasy faha-4 sy faha-3.
Izany fanomezana natolotry ny Orange izany moa dia nisy fiaraha-miasa tamin’ny ministeran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra.

Ny Collège Ste Anne Anjomakely no sekoly faha-61 nahazo izao famatsiana ataon’izy ireo izao, ary izy no sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana voalohany nahazo izany.
Ny hirariana dia hitombo kokoa hatrany ny fahaizan’ny mpianatra noho ireo fitaovana avo lenta vaovao ireo.

Lalao « Tombola » teto amin’ny fiangonana

Ireto avy ny laharana nahazo tamin’ilay lalao « Tombola » izay natao teto amin’ny fiangonana ny alahady 31 aogositra 2016 lasa teo :

N° billetLotsPaiement
12671poketra
oui
00632
colisnon
13930colisnon
12540cahieroui
07343colisnon
00227feroui
08621colisnon
03863colisnon
15213colisoui
02584oui
03966
15972casquetteoui
01439colisoui
07532oui
07872vilanynon
17140colisnon
17110colisnon
17661montreoui
07703colisoui
11089colisnon
01441colisnon
07155blousonoui
17454colisoui
17868colisnon
06007colisoui
17189colisoui
07285colisnon
6474
00557colisnon
10663gourdeoui
02609colisoui
10286colisoui
00328colisoui
06554colisoui
07035cahiernon
00853téléphoneoui
04236colisnon
08758colisnon
06314colisoui
19771colisnon
02587colisoui
14759colisnon
11027colisnon
09626colisnon
02082blousonnon
18540colisoui
12384colisnon
15232colisoui
17444bokyoui
15778colisoui
16013bokynon
14482colisnon
07915colisoui
08444colisnon
16929casquettenon
08849colis
01368bokyoui
13411colis
04957T. shirt
10783colisnon
17724boky
06215crayon dcoui
01379colisoui
18660colisoui
07309colisoui
07548boiteoui
07958colisoui
09859colisoui
05391colisoui
13024colisoui
15946colisoui
01246blouson
08307lapoalynon
02000colis
09872poketraoui
03223colisnon
10960casquettenon
13919colisnon
05243cahier
05290colisoui
02315blousonoui
02895colisnon
08547colisoui
01415cahieroui
16214blousonnon
11352lampe solairenon
08819colisoui
13494lecteur
17888blousonnon
02421colisoui
19226fernon
05105cahiernon
15444fatananon
11111colisnon
17610T.shirtnon
13383saladieroui
01458colisoui
05486cahieroui
04348colisoui
04555vilanyoui
10504cocottenon
05895hot potnon
14712varynon
12278T. shirtoui
06988colisoui
12987colisnon
14466plaque solairenon
05291motooui

Vetsonkira

Vetsonkira

Vetsonkira eto amin’ny Ekar Mb Anne Anjomakely