Fikambanana

Collège Sainte Anne Anjomakely

Tonga teto amin’ny Sekoly Mb Anne Anjomakely ny Orange Solidarité Madagascar, ny 17 Janoary 2017, nizara « Tablettes » miisa 25 ho an’ireo mpianatry ny sekoly, mba hanampy azy ireo amin’ny fianarana sy hampianarana azy ireo ny teknolojia vaovao.

Fitaovana maro hafa koa no azo niaraka tamin’izany: Serveur Raspberry,Vidéo Projecteur, écran blanc, casque, power bank…, ary koa fampiofanana ireo mpampianatra sy ireo mpianatra ao amin’ny kilasy faha-4 sy faha-3.
Izany fanomezana natolotry ny Orange izany moa dia nisy fiaraha-miasa tamin’ny ministeran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra.

Ny Collège Ste Anne Anjomakely no sekoly faha-61 nahazo izao famatsiana ataon’izy ireo izao, ary izy no sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana voalohany nahazo izany.
Ny hirariana dia hitombo kokoa hatrany ny fahaizan’ny mpianatra noho ireo fitaovana avo lenta vaovao ireo.

MPIKALO – Fikambanan’ny mpikabary katolika eto Madagasikara

= »alignleft » width= »272″]Mpikalo Mpikalo[/caption]

 Ny mpikalo na Fikambanan’ny mpikabary katolika eto Madagasikara dia vaomieran’asa iray mijoro ao  anatin’ny vovonana’ny olon-dehibe na VONA. Manana ny sata mifehy azy manaraka ny satan’ny diosezy izy  ary manana ny aomonié sy ny birao eo anivon’ny diosezy ihany koa. Ny hitarika ny olon-drehetra hanana  fitondra-tena mendrika sy marina no isan’ny tanjona iray lehiben’ny mpikalo eo anivon’ny fiarahamonina sy  ny fiangonana, izany dia atao amin’ny alalan’ny fampianarana ny soatoavina Malagasy sy ny  tenin’Andriamanitra amin’ny Kristianina tsy ankanavana ary tsy mifidy taona na saranga.

 Fanaon’ny mpikalo ny mifampiarahaba tratry ny taona isaky ny voaloan’ny taona, tamin’ny ity taona 2014 ity  izao dia natao tao amin’ny Falda Antanimena izay tamin’ny faha – 23 ny volana febroary lasa teo. Fihatahana  masina, fitsangatsanganana, fianarana baiboly ary indrindra ny sorona masina fitsofandrano  sy ny lanonana  famoahana andiana mpikabary nahavita fianarana isataona no endrika isehoan’ny fihaonan’ny mpikalo  manerana ny diosezy. Ho an’ny mpikalo eto amin’ny Paroasy Anjomakely kosa dia isaky ny alahady ao  aorian’ny lamesa voalohany ary ao amin’ny efitranon’ny fianarana Mb Anne Anjomakely no anatanterahana  ny fihaonana izay miseho amin’ny alalan’ny fianarana soatoavina malagasy dia ny kabary izany.

Raha tsiahivina dia efa niorina manodidina ny folo taona teo anivon’ny diosezy ny mpikalo , fa kosa iray taona sy tapany raha teto amin’ny paroasy Anjomakely no asian-teny. Efa namoaka andiany maromaro teo anivon’ny diosezy ny mpikalo dia ireto avy izany : Andiany Frera Louis RAFIRINGA, Lous de Gonzague, Victoire RASOAMANARIVO, Jeaques Berthieu, Kardinaly Gerome RAKOTOMALALA, Kardinaly Victor RAZAFIMAHATRATRA, Joany Paoly Faharoa, Kardinaly Armand Gaetan RAZAFINDRATANDRA, ary Mompera RAHAJARIZAFY. Teto amin’ny paroasy Anjomakely dia andiany Rahajarizafy no nanomboka azy.

Talohan’ny fikambanan’ny mpikalo teto amin’ny paroasy dia niaraka tamin’ny Ambatofotsy ary niaraka tamin’ny Rantsana LOHASAHA Distrikan’Ambohijanaka. Ankehitriny kosa dia efa mahaleo tena manaraka ny fahaleovantenan’ny fiangonana ihany koa. Efa mijoro ny birao mahaleo tena eto Anjomakely izay tarihin’Atoa Doudou, misy ihany koa ny dingana faharoa eto amin’ny paroasy izay miaraka amin’ny Ambatofotsy. Ny fampandehanana ny fampianarana eto Anjomakely sy Ambatofotsy dia eo ambany fitarihan’Ato RAZAKAHARIVELO ANDRIANTSIAFOY na NDRETSA mpikabary izay nahazo alalana amin’ny mpitondra mopera aomonia Dominique Rolland Marie sy ny Filohan’ny mpikalo Ato René RAKOTOMALALA miaraka amin’ireo mpiofana ho mpikabary izay miisa 16 amin’ity andiany 2014 ity.

Ekipan’ny Raozery

Eo ambany fiarovan’i Masina Maria ny Ekipan’ny Raozery eto amin’ny Paroasy Masimbavy Anne Anjomakely. Ny fiaraha-mivavaka isam-bolana any an-tranon’ny mpikambana iray no fihaonan’izy ireo. « Izay manao ny Raozery, tsy mba ho very », izany no teny filamatry ny Ekipa, fa mikatsaka ny fampandrosoana ny fiangonana ihany ko aizy ireo. Rehefa andron’ny Ekipan’ny Raozery dia valopy zaraina no fidiram-bolan’izy ireo . Ara-tantara dia Mpopre Joseph EYQUEM Dominikanina izy io, no nanorina ny Ekipan’ny Raozery tamin’ny  taona 1957. Nankatoavin’i Papa Paoly faha 06  izany tamin’ny taona 1971. « Vondron’olona mivavaka sady misiônera » ny Ekipan’ny Raozery . Fa tamin’ny taona 1990 no nioreneny teto Madagasikara.

Mpiandraikitra :

RAJAONARIVELO Rachel

RAHELISOA Juliette

F.I.M – Fanilo n’I Madagasikara

Fanilo

Fanilon’i Madagasikara

Ny Fikambanana Skotisma Zazavavy Malagasy Katolika eto amin’ny Paroasy  Masimbavy  Anne  na Fanilo n’i Madagasikara dia arovan’i Masimbavy Rita. Mamolavola zazavavy vanona ho anin’ny ho avy no tanjon’ny F.I.M.

Ny fanaovana asa fitiava-namana isaka ny Avent, ny Karemy , Antsaha, Fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy no Hetsika fanaon’izy ireo.

Mivory isaka ny Alahady aorian’ny Lamesa atoandro izy ireo.

Mpiandraikitra :

RAVONIARISOA N. Charline

RAVELONANOSY M . Viviane

RASOAVOLOLONA M. Odette

RASAONINA Sariaka

RANDRIANARISOA  Diary

RANDRIANATOANDRO Lovatiana

Vaomieran’ny Hetsika

Ny Vaomeran’ny Hetsika eto amin’ny Paroasy Mb Anne dia miara-miasa amin’ny fiangonanan. Eo ambany fiahin’i Masindahy Misely ary mikatsaka ny fampandrosoana ny Paroasy no tanjon’izy ireo. Mihaona isaka ny Alahady faran’ny volana ny Vaomeran’ny Hetsika ary mitady  mandrakariva  ireo hetsika hananatevenanan ny kitapom-bolan’ny Paroasy. Tamin’ny taona 2010 izy no niforona ary ny fanafoana ny fiangonana vao nitarina no hetsika voalohany natombok’izy ireo.Misokatra ho an’ny rehetra ny fikambanana ho an’ireo vonona hanefa ny anjara birikiny.

Filoha I : Andriamatoa ANDRIANARIZAKA Paul Angelo

Filoha II : RAFIDIARILALA Andriantsoa Fabrice Saint  Clair