Recollection VAHATRA – Alahady 06 Marsa 2016

Recollection VAHATRA – Alahady 06 Marsa 2016

Niaraka tamindry Masera tao amin’ny Compassion.

Recollection VAHATRA
Recollection VAHATRA

Ny fietahana masina izay natao dia fotoana iray natao hahatsara ny fifandraisana amin’i Jesoa.

Nandritra ny vanim-potoana Karemy dia lasa tany amin’ny mangingiana tany an’efitra i Jesoa. Fakana tahaka Azy izao ataontsika izao, hihaona aminy ary koa mba hivavaka sy handini-tena, hanana fiadanam-po ary koa filaminana.

Ao anatin’ny Karemy dia misy zavatra ampitain’I Jesoa amintsika:

  1. Vavaka: atao any amin’ny mangingina, mandray an’I Jesoa ao am-po sy mihaino azy.
  2. Manao asa soa : fahaizana mizara izay ananana
  3. Mifady hanina: ahena ny sakafo hanina; ka omena olona izany.

Ny olona any ivelany no anaovana asa soa fa tsy ny ao an-trano mba ho tena onitry ny karemy.

Ny fietahana masina natao dia niompana tamin’ny Vavaka sy fahanginana.

Fianarana hira hitarika hivavaka ho an’ny hafa, ho an’ny ray aman-dreny, ho an’ny iray tampo, mba hazoto hatrany amin’ny asa soa ka tsy ho menatra ny hanohy ny asan’I Jesoa.

Fanazana ny atao hoe famindram-pon’Andriamanitra azo avy amin’ny alalan’ny asa fitiava-namana.

[Best_Wordpress_Gallery id= »3″ gal_title= »Vahatra »]

Resaka Facebook