RECOLLECTION 06 AVRIL 2014

    Fotoana natokan’ny Paroasy Mb Anne eto Anjomakely hanaovana « récollection » ho an’ny rehetra ny alahady 06 aprily 2014, ho fiomanana amin’ny fankalazana ny Paka.

Toy izao ny fandaminana:

ENY AM-PIANGONANA

   =>     OLON-DEHIBE REHETRA (70 taona – 14 taona), lamesa : 6h30

Eto am-piangonana : 9h-12h (maraina); 01h- 4h (hariva)

Mpitarika: Dr RAMAMPIARIVELO Just Alain Aimé          

=>  “HAIKO NY MANOVA NY HO AVIKO”

ENY AMBOHIPIADANANA (Fraternité)

=>   TANORA (14 taona-11 taona), lamesa: 2h

Ambohipiadanana

Mpitarika: Père Roger

=>      ANKIZY (11 taona- 5 taona)

Ambohipiadanana

Mpitarika: Mme Perline

            Tsy impiry isika no afaka mahazo olona manana traikefa toa ireo olona nafarana manokana ireo, koa mahaiza manararaotra ny fotoana.

           Marihina ihany koa fa tsy mialon-jafy ny Fiangonana, koa isika rehetra izay manampaniriana hanatrika izao “recollection” izao dia asaina avokoa, indrindra ianareo “zanakampielezana mitsidika ity tranon-kala ity.

            Hararaoty fa ny valala hono tsy indroa mandry am-bavahady, ary aloe mitantara toy izay itantarana.

          Dia manantena ny fahatongavantsika maro ny Fiangonana satria ny azo antoka dia tsy ho diso anjara ianao FA TSY MAINTSY HITONDRA VATSIM-PANAHY HO ENTINA MODY.

Resaka Facebook

Laisser un commentaire