III. Ireo fanontaniana tokony hapetraka

Ireto fanontaniana eto ambany ireto dia hanampy ny Fiangonana any an-toerana mba handray anjara mavitrika tokoa amin’ny fiomanana amin’ny Sinaody miavaka amin’ny andavanandro izay mikendry ny hitoriana ny Vaovao Mahafaly eo anivon’ireo fanamby pastôraly ateraky ny andro ankehitriny momba ny fianakaviana.

1. Momba ny fampielezana ny Soratra Masina sy ny Fampianarana avy amin’ny Fahefa-Mampianatry ny Fiangonana momba ny Fianakaviana.

a) Manao ahoana ny fahalalan’ny olona marina tokoa ny fampianarana omen’ny Baiboly, omen’ny « Gaudium et Spes », « Familiaris Consortio » ary ireo Tahirin-kevitra taty aorian’ny Kônsily mirakitra ny Fampianaran’ny Fiangonana Katôlika momba ny lanjan’ny fianakaviana?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Manao ahoana ny fomba fiofanan’ny mpino ato amintsika amin’ny fiainam-pianakaviana araka ny Fampianaran’ny Fiangonana?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Eo amin’ireo toerana hahalalana ny fampianaran’ny Fiangonana, tena ekena manontolo ve izy ireny?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(suite…)

Resaka Facebook

Continuer la lecture III. Ireo fanontaniana tokony hapetraka