Ny Sakramentan’ny Fanosorana ny marary

Ny  Sakramentan’ny Fanosorana ny marary

Ny fanosorana ny marary dia Sakramenta hanomezan’ny Fiangonana fanomezana manokana ho an’ny Kristianina mijaly noho ny aretina mafy sy ny fahanterana.

I Jesoa Kristy no namorona ny Sakramenta rehetra tamin’ny alalan’ilay rà sy rano nivoaka tamin’ny fony dia iny fahasoavana iny no raisintsika amin’ny alalan’ny Sakramenta.

Hoy ny Soratra Masina momba ny Sakramentan’ny fanosorana ny marary : « Misy marary ve ao aminareo ? Aoka izy hampaka ny pretran’ny Fiangonana ary aoka izy no hivavaka eo ambony sy hanosotra menaka azy amin’ny anaran’ny Tompo» Jak 5, 14-15

Ny tanjona kendrena dia : ny hanome fahasoavana manokana ny Kristianina misedra fahasahiranana noho ny aretina mafy na ny fahanterana.

Ny olona hosorana dia ny olona :

  • manana aretina mitaiza ;
  • marary ambavahoanan’ny fahafatesana ;
  • ny olona efa ao anatin’ny fahanterana.

Raha mbola afaka mikonfesy dia tsy afaky ny Sakramentan’ny fanosorana ny marary ny fahotana ; fa raha tsy afaka mikonfesy intsony kosa dia ritran’io ny fahotana rehetra.

Ny fotoana tsara andraisana azy dia rehefa mananontanona ny fahafatesana noho ny aretina na noho ny fahanterana.

Azon’ny Kristianina marary mafy raisina matetika ny  Sakramentan’ny Fanosorana ny marary, ka na efa nahazo izany aza izy nefa mihombo ny aretina dia mbola azo omena fanosorana masina indray.

Ny Eveka sy ny Pretra irery ihany no mahazo manome ny fanosorana masina.

Ny atao amin’ny fankalazana ny fanosorana ny marary :

  • Hosorana menaka masina ny handrin’ny marary sy ny tanany ;
  • ary arahina vavaka ao amin’ny faritry ny fiangonana ataon’ny Pretra izay mangataka ny fahasoavana manokana amin’ny alalan’io Sakramenta io.

Ny fahasoavana manokana avy amin’ny Sakramenta fanosorana ny marary dia :

  • Mampiombona ny marary amin’ny fijalian’i Kristy mba hahasoa ny tenany sy ny Fiangonana manontolo ;
  • Manome fiononana sy fiadanana ary herim-po mba ahazakana amin’ny fomba kristianina ny fangirifiriana noho ny aretina na noho ny fahanterana ;
  • Manome famelan-keloka raha tsy afaka nadray izany tamin’ny Sakramentan’ny Fampihavanana ilay marary. Manasitrana ary mahasoa ara-panahy izany ;
  • Manomana ny fiampitana ho any amin’ny fiainana mandrakizay.

Resaka Facebook

Laisser un commentaire