Ny fivoaram-piainana (Recollection Avent 2017)
R. P. Pascal ANDRIANTSOAVINA

Ny fivoaram-piainana (Recollection Avent 2017)

Nitarika ny fiatahana masina nataon’ny VONA sy ny TA.FI.KA teto amin’ny Paroasy i R.P. Pascal ANDRIANTSOAVINA ny Alahady 17 Desambra 2017 lasa teo. Ny fivoaram-piainana no nodinihina manokana tamin’izany ka toy izao manaraka izao ny famintinana izany.

Mahakasika ny olona manontolo: mahakasika ny ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, araka ny taratasy nalefan’ny Eveka dia lasa nikororosy fahana ny fiainan’ny malagasy nefa tokony hisondrotra hatrany ny fari-piainana. Nahoana anefa no izao ny zava-misy eo amin’ny fiainantsika?

Mizara 4 lehibe ny fifampizarana:

  • Ny fanabeazana no fototra ary isika RAD sy tanora dia voakasik’izany
  • Ny olona môdely araka ny Soratra Masina: Salômôna
  • Ny fivoaram-pivelomana, voalazan’ny Soratra Masina
  • Ny fivoarana ara-panahy

 

Raha te hahazo azy manontolo ianao dia araho ity rohy ity

 

 

Laisser un commentaire