Ireto avy ny Pretra nifandimby taorian’I Mompera PEYRILHE

1926  –  1929

1929  –  1939

1939  –  1948

1948  –  1958

1958  –  1963

1963  –  1965

1965 –   1970

1970  –  1979

1979  –  1986

RP Jean Baptiste RAZAFINTSALAMA

RP  FALGUEYRETTES

RP  RAVAILLE

RP Albert Marie RAZANATSON

RP  THOMAS  ( Ilay maty voadonan’ny TRAIN teo Mahaimandry )

RP   Raymondo COSSU

RP  Barthélémy RAZAFINTSALAMA

RP   Raymond RAZAKARIVONY

RP  Jean Désiré BERCHMANS

Izay ilay FIANDOHANA  – anjaratsika tsirairay avy ny manohy izany amin’ny fiainana maha-kristianina  ary fanampiny mbola adidintsika rehetraaty aoriana koa ny mandray penina ka manohy na manitsy izay ampahan-dingana  tsy azo hodian-tsy hita izay fa fototra niorenana.-

Marihina fa tsy efanay izao asa masina izao  raha tsy nampian’ireto olona ireto sy ny maro hafa tsy hary ho voatanisa izahay fahavelony indrindra tamin’ny fikarohana taratasy tranainy :

  • Mompera Albert Marie RAZANATSON
  • RARABO Antoine  ( Filoham-piangonana naharitra indrindra  )
  • RANDRIANASOLO Samuel  ( Filoha lefitra )
  • RANDRIANARISON Emile (Zaodahin’I Mompera Albert )
  • RANAIVO Marc mivady
  • RAKOTOMALALA Jean Baptiste ( Tovolahy katolika mpitendry harmonia )
  • RAZAFIMAHEFA  (sady mpandrafitra no mpitahiry volam-piangonana)
  • RAKOTOMAVO Paul
  • RANDRIAMAHY Paul mirahalahy avy

Resaka Facebook