FIVOARAM-PIAINANA

Ity vatsim-panhy ity dia fampianarana nataon’i R. P. Pascal ANDRIANTSOAVINA tamin’ny filan-kevitra pastoraly tamin’ny andron’ny VEM manodidina atsinanana tamin’ny Sabotsy 04 Novambra 2017 lasa teo.

“ Que le monde progresse tant qu’il veut, que toutes les branches des connaissances humaines se développent au plus haut degré, rien ne remplace la Bible, base de toute éducation” Goethe, écrivain.

Maro ireo fomba fiteny malagasy ahatsapana fa tsy nihanona amin’izay zavamisy ny Ntaolo fa niezaka mba hanana fiainana tsaratsara kokoa hatrany. Hoy indrindra izy “ny adala no toa an-drainy”. Mafy ary tsy mety izany hoe efa mba nivoatra ka hidina sy handrorona indray ka hoy izy “tsy mety raha nasondrotra ho rahona ka hidina ho ranonando indray” na efa nitraka ho tandroka ka hitsotsorika ho rambony indraylanja miakatra ny fiainanaaryaleo joko miha-solanga toy izay solanga miha-joko”.

Raha ireo ary no efa fomba fisainan’ny Ntaolo fahizany, maninona no mbola mikorosy fahana ihany ny fiainan’ny olona amin’ny lafiny rehetra ankehitriny? Nahoana no mbola toy izao hatrany no toerana misy ity firenentsika ity: fahantrana lalina, habadoana, herisetra isan-karazany…? Iza no homena tsiny? Andriamanitra ve? Hoy ny Ntaolo hoe “Zanahary tsy mitahy mandry” satria nomen’Andriamanitra antsika ny fitaovana rehetra ilaina hivoarana: saina, hery, fanahy… fa anjarantsika no mampiasa azy araky ny tokony ho izy.

Hoy ny ohabolana arabo hoe “Dieu nous donne des mains, mais il ne bâtit pas le pont”.

(araho ny rohy etsy ambany raha te hahazo ilay vatsim-panahy iray manontolo)

Fivoarampiainana ao amin’ny Baiboly

 

Resaka Facebook

Laisser un commentaire