Fihatahana masina ho an’ny tanora

Fihatahana masina ho an’ny tanora

        Ny Alahady 22 Marsa dia hisy Recollection ho an’ny Tanora eto amin’ny Paroasy Masimbavy Anne Anjomakely, ka entanina ny tanora Katôlika rehetra izay liana fa tsy mialon-jafy ny Paroasy.

Fihatahana masina
Fihatahana masina

        Eny amin’ny Akany SOLOFO Ambatobevoka no anaovana izany, toerana tsy dia lavitra ny fiangonana, manomboka maraina, rehefa vita ny Lamesa voalohany  dia miara-miakatra eny daholo isika. Mitondra sakafo atoandro.

        Olona efa voatokana amin’ny fitaizana ny tanora no hitondra ny anjara birikiny ka tsy hanenina ianao satria zava-dehibe no ho azonao eny ka tongava!

        Hodinihina manokana ao ny fiainan’ny tanora amin’izao amin’ny ankapobeny, ny fiainana ara-pitiavana ary ny olana mety hoatrehin’ny tanora amin’izao fotoana.

Resaka Facebook