Ekipan’ny Raozery

Eo ambany fiarovan’i Masina Maria ny Ekipan’ny Raozery eto amin’ny Paroasy Masimbavy Anne Anjomakely. Ny fiaraha-mivavaka isam-bolana any an-tranon’ny mpikambana iray no fihaonan’izy ireo. « Izay manao ny Raozery, tsy mba ho very », izany no teny filamatry ny Ekipa, fa mikatsaka ny fampandrosoana ny fiangonana ihany ko aizy ireo. Rehefa andron’ny Ekipan’ny Raozery dia valopy zaraina no fidiram-bolan’izy ireo . Ara-tantara dia Mpopre Joseph EYQUEM Dominikanina izy io, no nanorina ny Ekipan’ny Raozery tamin’ny  taona 1957. Nankatoavin’i Papa Paoly faha 06  izany tamin’ny taona 1971. « Vondron’olona mivavaka sady misiônera » ny Ekipan’ny Raozery . Fa tamin’ny taona 1990 no nioreneny teto Madagasikara.

Mpiandraikitra :

RAJAONARIVELO Rachel

RAHELISOA Juliette

Resaka Facebook