Diosezin’Antananarivo

SINAODIN’NY EVEKA

__________________________________________________

FIVORIAM-BE FAHATELO MIAVAKA AMIN’NY ANDAVANANDRO

IREO FANAMBY PASTÔRALY ATREHIN’

NY FIANAKAVIANA

EO ANIVON’NY TONTOLON’

NY FITORIANA NY VAOVAO MAHAFALY

TAHIRIN-KEVITRA ENTI-MANOMANA

NATAO TETO AN-TANÂNAN’I VATIKANA

2013

Resaka Facebook