AFFA – Amboaram-Peon’ny Fitiavana Anjomakely

Amboaram-Peon’ny Fitiavana Anjomakely dia antoko Mpihira eo ambany fiahian’i Mb Cecile, abnisan’(ny toko mahamasa-nahandro ny lamesa ato amin’ny paroasyy Mb Anne. Niforona tamin’ny taona 1997 ny antoko mpihira ary nampisalorana ny anarana « Amboaram-Peon’ny Fitiavana » satria  hoy ny teny filamatr’izy ireo « Fa izay ataonareo dia ataovy am-pitiavana ».Ny Fitiavana no lehibe indrindra ho an’ny Antoko Mpihirea araka izany.Mitory ny vaovao mahafaly amin’ny alalan’ny hira, manampy amin’ny fanentanana ny fitaom-pivavahana fa indrindra mitaiza ara-panahy sy ara-pinoana ireo mpikambana.Manana ny tanjona kendreny ny AFFA dia ny hanantontosàna ny raki-kira voalohany amin’ity taona ity.Misokatra ho an’ireo rehetra manam-paniriana te hiditra ny fikambanana. Marihina fa isaka ny Alahady hariva ny fivorian’izy ireo sy ny fianaran-kira ataony.

Filoha I : RANIVOARISON Richard

Filoha II  RAZAFINDRABE Santatriniaina

Filoha III : RANDRIANARISOA Lovanirina

Mpitam-bola : RAKOTOMALALA Andriatsiory

Mpitan-tsoratra ara-bola : RAZAFINDRAVAO Emelie

Resaka Facebook