Toriteny Alahady 11 Novambra 2018

“Izay tia mahafoy”.

      Eto am-piandohana, marihina fa mety hovoatarika ny saintsika hievitra fa mifanohitra ny tenin’Andriamanitra novakiana tamintsika. Tao amin’ny boky  IMpanjaka17, 10-16, i Elia nangataka ny mofo farany tao an-tranon’ilay vehivavy mpitondratena. Tao amin’ny Evanjely kosa, Marka 12, 38-44, I Jesoa milaza fahoheloina ny mpanora-dalàna izay mihinana ny fananan’ny mpitondratena.  Ny Tompo anefa no naniraka an’I Elia, fa tsyny Tompo velively kosa no naniraka ny mpanora-dalàna hihinana ny sakafon’ny mpitondra tena. Araka izany, tsy tokony ho raisina ara-bakiteny ny tenin’ny Soratra Masina.

(suite…)

Continuer la lecture Toriteny Alahady 11 Novambra 2018