Toriteny Alahady 02-04-2017

« IZAHO NO FANANGANANA SY FIAINANA »

Telo herinandro izay ny evanjely no nitarika antsika kristianina ho any amin’ny finoana mafy orina . Manamafy izany ity tranga niseho tao Betania,rehefa nindaosin’ny fahafatesana noho ny aretina I Lazara, andahin’I Marta sy Maria, naman’I Jesoa. Alohan’ny hidirantsika amin’ny alahadin’ny sampankazo izay vavahady hirosoana amin’ny herinandro masina dia misarika ny saintsika hanamafy orina ny finoantsika I Jesoa. Matetika mantsy rehefa sendran’ny fahasarotana isika no miha manalavitra an’Andriamanitra ka manadino tanteraka ny fahagagana sy ny valim-bavaka afaka tanterahiny hoantsika.

Ndao hanao fandinihan-tena eo am-pamakiana ity fintin’ny tantara tao Betania, tanànan’ny sakaizan’I Jesoa ity. Narary mafy mantsy I Lazara, sakaizan’i Jesoa. Tsy tafandalo tao Betania anefa ity zanak’Andriamanitra ity raha tsy efa nindaosin’ny fahafatesana ilay namany. Nalahelo mafy I Jesoa ary torak’izany ihany koa ireto anabavin’I Lazara dia tsy iza fa I Marta sy I Maria. “Raha taty ianao Tompo ny maty ny anadahiko”, hoy ny tarainan’izy mirahavavy. (suite…)

Continuer la lecture Toriteny Alahady 02-04-2017