Toriteny Alahady 25-09-2016

Ny soa atao levenam-bola.

        Ny hirariana dia ny tsy hisian’ny mahantra mihitsy na dia iray aza fa kosa ilay toetra entina hitantanana ny harena eo anatrehan’ireo tsy nambinina, izay no tian’ity Vakiteny Masina ity hazavaina amintsika tsirairay avy.

        Araka ny foto-kevitra androany dia hoe : « Ny soa atao levenam-bola » izany hoe mandevina vola ka rehefa sendra ny fahasahiranana dia iny no hitsinjovana ny vodiandro merika hoy isika Malagasy. Raha zohintsika ity tantara ity dia tantara toa mahaontsa, mahavaky fo sy maha te-hitomany. Zavatra roa no mahaontsa ao: ny voalohany dia I Lazara kely, ilay mahantra nivalandotra teo am-bavahadin’ilay mpanan-karena. Izany mivalandotra izany dia ny aina sisa no tsy miala, noana mafy, efa malemy sy tsy hita intsony izay atao eo am-bavahadin’ilay mpanan-karena. Nahita azy ilay mpanan-karena fa tsy nanome hanina azy, tsy nanome vola mba hividianany hanina, tsy nanome fanafody mba hanasitranana ny feriny fa ny alika avy no tonga teo nilelaka ny feriny. Marihina tsara fa ity mpanan-karena ity tsy nanao hoe: “Mandehana ialahy mandeha any ry Lazara fa manala baraka ahy eto!” na hoe nofelahiny ny tehamaina I Lazara. Tsy nanao izany izy saingy kosa tsy nijery ny fahantrana sy ilay fijaliana nahazo an’I Lazara. Inona no vokany? Ny vokany dia atoron’ny Vaovao Mahafaly fa samy maty na ilay mahantra na ilay mpanan-karena. Samy maty, izany hoe tsy hisy hijanona eto isika na anankiray aza fa aorian’izay dia misy karazana fiainana anankiroa homen’Andriamanitra antsika: na any amin’ilay afo tsy maty mandrakizay na any an-kavanan’I Jesoa, any amin’ilay misy an’I Lazara eo an-tratran’I Abrahama. Hitantsika tsara fa niova indray ny fiainana: ilay nahantra fadiranovana lasa niadana sy finaritra ary nolazaina mihitsy hoe: “Ianao moa dia finaritra sy nambinina tety an-tany fa I Lazara kosa dia fatra-pahoriana tety an-tany ka anjarany kosa izao ny mahazo ny fiainana tsaratsara.” Ilay anankiray kosa dia mijaly ary nitaraina. I Lazara henontsika tsara fa nijaly saingy tsy nitaraina izy, zakany ny zavatra nihatra taminy. Ilay mpanan-karena kosa matoa izy nitaraina dia tsy zakany ny zavatra nihatra taminy. (suite…)

Continuer la lecture Toriteny Alahady 25-09-2016